TÜRKİYE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ PLATFORMU Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >TURİZM İÇİN AÇIK KÜRSÜ >AÇIK ALAN
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Turizm taşımacılığında bir şeyler değişiyor ...!

 Gönder Gönder Sayfa  12>
Yazar
Mesaj Tersinden sırala
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Turizm taşımacılığında bir şeyler değişiyor ...!
    Gönderim Zamanı: 14.Nisan.2011 Saat 00:21

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-14587                                                             10/11/2010

KONU   :  D2 ve B2 Yetki Belgeleriyle Yapılan

                Turizm Taşımaları

 

GENELGE

(2010/KUGM-  19 /YOLCU)

 

İlgi: 30/07/2010 tarih ve 2010/KUGM-14/YOLCU Numaralı Genelge

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında D2 ve B2 yetki belgeleriyle yapılan faaliyetlerin icrasıyla ilgili olarak Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu yetki belgeleriyle yapılan taşımacılık faaliyetlerine yönelik olarak aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulmuştur. Buna göre:

 

1 - D2 ve B2 yetki belgesi sahibi işletmelerin bu yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının yurtiçi turizm taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılması sırasında, bu taşıtların konaklama tesislerinden hareketlerinin 00.00- 06.00 saatleri dışında olacak şekilde belirlenmesi,

 

2 - D2 ve B2 yetki belgesine sahip otobüslerle yapılacak günübirlik seferlerde kalkış ve varış noktalarında bulunan yerleşim yerleri arasındaki gidiş-dönüş mesafesinin en fazla toplam 600 kilometreyle sınırlandırılması,

 

3 - Havaalanı transfer taşımalarının bu Genelge kapsamı dışında tutulması,

 

4 - İlgi Genelgenin yürürlükten kaldırılması,

 

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

                                                                                                                Binali YILDIRIM                                                                                                                                               Bakan

DAĞITIM:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

 

Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10.Mart.2011 Saat 10:49


Bilindiği gibi 11.06.2009 Tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde, il içi ve 100 km kadar olan mesafelerdeki taşımaların D4 Yetki Belgesi ile yapılacağı ve Y Türü Yetki Belgesi’yle yapılan bu tür taşımaların yönetmelik kapsamına alınarak D4 Yetki belgesine dönüştürüleceği hususu açıkça belirtilmişti.


Ancak yönetmelikte il içi ve 100 kilometreye kadar olan taşımaların nasıl yapılacağı ile ilgili hükümler incelendiğinde, konuya KTY hükümlerince tam bir açıklık getirilmediği, uygulamada bazı sıkıntılar doğuracağı açıkça görülüyordu.
Konuyla ilgili olarak yazdığım eleştiri yazılarımda D4 türü yetki belgelerinin yönetmelikte yayınlandığı şekliyle uygulanması durumunda kargaşa doğuracağını, mutlaka bir genelge ile çalışma ve uygulama esaslarının yayınlanması gerektiğini açıkça belirtmiştim.
Sektörde faaliyet gösteren kişiler ve motorlu taşıma kooperatif üyelerinden gelen e-mail ve telefonlardan sektörde bazı endişe ve tereddütlerin oluştuğu, uygulamada bazı sıkıntıların doğacağı sıkça dile getirilmekteydi.
Yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren konuya ilgi gösterenlerin dikkatinden kaçmayan bazı hususlar, dikkat çekmiş ve endişeler dile getirilmişti.
Sektörün bazı akil kişileri tarafından tereddütler ve eleştiriler dile getirildi ve basın organlarında da yer aldı.
Ancak sektörün içinden Y Türü Yetki Belgesi’yle faaliyet gösterenler bireysel taşımacılar tarafından bugüne kadar dile getirilmedi, seslerini duyuramadılar veya sektör temsilcileri bu konuyu gündeme getirmedi.
Genelgenin yayınlanmasından sonra yurt genelinde D4 Türü Yetki Belgesi ve faaliyet alanıyla ilgili eleştiriler ve sıkıntılar, genelgenin yayınlanmasından sonra oldukça arttı.
 
28.12.2010 Tarihinde yayınlanan KUGM-2011-03 YOLCU Genelgesi endişeleri ve tereddütleri kısmen ortadan kaldırıyor. Sektördeki uygulamalarıyla örtüşüyor mu derseniz, maalesef bazı yönlerden örtüşmüyor.
Eksik yönleri var, bunların mutlaka düzeltilmesi ve açıklık getirilmesi gerekiyor.
Motorlu yolcu taşıma kooperatiflerinin durumu ise dönüm noktasındalar, bu uygulamada ısrar edilmesi ve taviz verilmemesi halinde yetki belgelerinin süresi bittikten sonra faaliyetlerini sürdürmeleri çok zor görünüyor.

Yeni D4 Yetki belgesi taleplerinin karşılanması konusunda 01.11.2010 tarihinden önce müracaatların kabul edilmeyeceğinin açıklanması; serbestlik beklentisi içindeki yeni araç sahiplerini sükûtu hayale uğrattı.
Yeni belge talebinde eskiden olduğu gibi il ilçe trafik komisyonu ve UKAME kararının istenmesi,son derece olumlu olmasına rağmen, personel ve okul servis araçlarına D4 yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi konularındaki sıkıntı ve endişeler sektörde devam ediyor.

Öncelikli olarak yönetmeliğin ilgili maddeleri üzerinden gidersek, genelgenin hangi konulara açıklık getirdiğini daha iyi anlayabiliriz…

Madde 6- Yetki Belgesi Türleri
ç) D4 Yetki Belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
Genelgede bu konuyla ilgili olarak getirilen açıklamalar şöyle:
1-Tarifeli ve Tarifesiz olarak 100 km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı.
2-Tarifeli ve Tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın il içi yolcu taşımacılığı.
3- İl İçi 100 km’ye kadar şehirlerarası ve/veya il içi servis taşımacılığı.

Burada izin verilen uygulamalar hakkında tereddütler devam ediyor. Özellikle il içi kavramı kargaşa yaratıyor. Öncelikle, il içi ne demek, nasıl anlamamız gerekiyor, ona bakalım. “İl içindeki yerleşim yerleri ve belediye mücavir alan sınırları, il içinde değil mi?” diye soruyorlar, genelgeyi bu şekilde değerlendiriyorlar!
KTY’de il içi: “Bir ilin sınırları içinde bulunan alanı” olarak tanımlanmış.
Bu tanım hep karıştırılıyor ve belediye mücavir alan sınırları da il içi olarak da algılanabiliyor.
Evet, bir ilin içindeki tüm yerleşim birimleri o ilin sınırları içinde olmasına rağmen, belediye mücavir alan sınırları içindeki taşımalar için düzenleme yetkisi belediyelere verilmiştir. Belediyeler bu yetkilerini UKAME ve İl, İlçe Trafik Komisyonları kararı ile yürütmektedirler. Bu konuda kafaları karıştıran ve en çok sorulan sorular şunlar…

Belediye mücavir alan sınırları içinde D4 Türü Yetki Belgesi’yle taşıma yapılabilecek mi?
Belediye mücavir alan sınırları içinde bir noktadan bir başka noktaya D4 ile tarifeli ve tarifesiz olarak taşıma yapılamayacağı açıkça genelgede belirtilmiştir.
Aynı zamanda belediye mücavir alan sınırları içinde grup ve turizm taşıması da yapılamaz bu da açıktır.
Ancak il içinde belediye mücavir alan sınırları içinden dışına veya dışından mücavir alan sınırları içine yapılabilecektir.

B2 ve D2 Taşıma türü ile ilgili faaliyette bulunan turizm taşımacıları arasında endişeye sebep olan İstanbul ve Kocaeli illerinde D4 Yetki Belgesi verilmeyeceği için bu türde taşımalar bu illerde D4 Yetki belgesiyle yapılamayacaktır.
“Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez” şeklinde açıkça ifade edilmiştir.
Bu illerde D4 Yetki belgesi verilmemesi il sınırı ile belediye mücavir alan sınırları aynı olması bu nedenledir.

 Bu illerin dışındaki tüm illerde grup ve turizm taşımaları D4 Yetki belgeli taşımacılar tarafından yapılabilecektir.
Ancak burada çelişen durumlar var.
Bazı taşımalar bazı yerlere yapılabilecek bazı yerlere yapılamayacaktır.
 Örneğin, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Adana, illerinde hava limanlarından belediye mücavir alan sınırları içine yani il merkezlerine transfer yapılamayacaktır.
Burada da gerekçe hava limanlarının belediye mücavir alan sınırları içinde olmasıdır.
Genelgede açıkça belirtilen, “Tarifeli ve tarifesiz olarak şehir içi iki nokta arasındaki taşımacılık” yapılamayacağı hükmüdür.
Hava limanının şehir içi ve mücavir alan sınırı içinde veya dışında olması uygulamalar ve taşımalar açısından önem arz etmektedir.
Bu gibi durumlarda, turizm ve grup taşımalarında, illere göre, farklı uygulamalar olabilecektir.
İzmir ve Antalya, Muğla illerinde D4 Yetki belgesiyle Turizm taşımaları il içinden veya 100 Km mesafeli komşu ilden Havalimanına yolcu taşımacılığı yapılabilecektir.
İzmir örneğinden yola çıkarsak; Selçuk’tan, Kuşadası’ndan Foça ve Bergama’dan Adnan Menderes Hava limanına veya tam tersi transfer yapılabilecektir. Genelgeye göre bu mümkündür.
Bu ilçelerden şehir içine tur da grup ta getirebiliyorsunuz, götürebiliyorsunuz.

Hava limanından İzmir şehir içine Belediye mücavir alan sınırları içine yolcu getiremiyorsunuz, şehir içinden hava limanına götüremiyorsunuz.
Bu karar ve uygulama ile D4’lerin belediye mücavir alan sınırları içinde yapılan yolcu taşımalarına müdahil olması engellenmiştir.
 İl içinde ve 100 Km kadar olan mesafelerde serbest bırakılmıştır. İl içinde Grup ve Turizm taşıması yapılabilecektir.
Bu bölgeden başka bir örnek verir isek 09 Aydın Plakalı Kuşadası, Selçuk arasında tarifeli yolcu taşıması yapan bir minibüs, D4 Yetki belgesi varsa İzmir Adnan Menderes Hava limanına grup yolcu götürebilecek ve getirebilecektir.
Genelge ile getirtilen kıstas nedir?
 Tarifeli seferini aksatmamasıdır.
Kim Kontrol edecek ve denetleyecek? Nasıl tespit edilecek düzenli seferini aksatmadığı!
Orası meçhul!

İl içinden kavramından yola çıkarsak, belediye mücavir alan sınırları içinden, dışına veya dışından, içine yapılan taşımalar yapılabilir mi?
Evet yapılabilir.
İl içine ve komşu il ve ilçelerine 100 Km kadar olan mesafelerde bu tür yolcu taşımaları yapılabilir.

İl içi servis ve personel taşımacılığı yapılabilir mi?
Evet yapılabilir…
 Genelgenin
a) Yapılabilecek taşımacılık faaliyetleri
 3-100 Km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı.
Madde 2-Kurallar
e) 1 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi çerçevesindeki servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.
Şeklinde ilgili genelgede belirtilmiştir.
Burada aklımıza gelen sorular olabilir. Belediye mücavir alan sınırları içinde tahditli plakalı araçlar ile personel ve öğrenci taşıması yapan taşımacılar özellikle işletmeler olarak bu konuda endişe ediyorlardı.
Endişeleri yersizdir faaliyet alanları yolcu taşıma alanları farklıdır.
Belediye mücavir alan sınırları içinde, iki nokta arasında, yasak…
İçinden, dışına veya dışından, içine serbest…
D4 Yetki belgeli Bireysel taşımacılara da bu hak veriliyor.
Değişen bir şey yok, bu alanda Y Belgeleriyle zaten bu taşımaları yapabiliyorlardı, gene yapabilecekler.
Öncelikle onların yayınlanan genelge ışığında endişelerini giderelim.
 Personel taşımaları, sadece mücavir alan sınırları içinde yapılmıyor, il içinde de personel taşımaları fabrika işçi servis taşımaları yurt genelinde her ilde az veya çok yapılıyor.
İl içinde bir yerleşim yerinden, ister belediye olsun, ister kasaba veya köy olsun, il içindeki bir işletmeye sanayi bölgelerine veya bir fabrikaya işçi, memur veya görevli taşımaları yapılıyor.
Bu güne kadar bu taşımalarla ilgili olarak her ilde farklı uygulamalar vardı ve İl veya İlçe Trafik komisyonları kararları, büyükşehirlerde ise UKAME kararlarıyla yürütülüyordu.
Gene aynı usul ve esaslar uygulanacak ve D4 Yetki belgeli taşıtlarla da yapılabilecek.
İl içinde herhangi bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine veya fabrikaya personel taşıması yapabilmek için,
Ukame ve İl veya İlçe Trafik komisyonu kararı şart.
Mücavir alan içindeki personel taşımalarında yerleşim yeri Büyükşehir ise UKAME Belediye ise İl veya ilçe Trafik Komisyonları karaları geçerli.

Öğrenci taşımaları:
Öğrenci servisleriyle ilgili olarak ta sadece büyük şehirlerde yapılan tahditli veya tahditsiz araçlarla yapılan öğrenci taşımaları aklımıza gelmesin.
 Yurt genelinde taşımalı eğitim yapılıyor.
İl içinde Kom, mezra ve köylerden, mahallelerden Kasabalara İlçelere öğrenciler taşınıyor.
Bu taşımaları “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ne uygun olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim müdürlükleri vasıtasıyla yıllık ihaleye çıkarılıyor.
Bireysel taşımacılar, Taşıma birlikleri ve Kooperatifler bu taşımaları yapıyorlar mevcut belgeleri bu güne kadar Y Belgesiydi veya hiç belgesi olmayan Köy minibüsleriyle de ilgili yönetmelik şartlarını yerine getirmesi şartıyla yapılabiliyordu.
Şimdi, il içinde, mücavir alan sınırları dışından, içine veya içinden dışına, öğrenci taşımacılığı yapılabilecektir.
bu taşıma türüne ilaveten, belediye mücavir alan sınırları içinde, öğrenci servis araçları tahditli değilse, İl veya İlçe Trafik Komisyonu’nun bu konuda almış olduğu, yasaklama veya sınırlama kararı yoksa  D4 Yetki belgeli araçlar ile de Belediye mücavir alan sınırları içinde öğrenci servis taşımaları  yapılabilecektir.


Personel taşıma şirketleri için ne değişiyor.
Büyükşehir statüsündeki illerde şehir içi öğrenci ve personel taşıması yapıyorlar ise D4 Yetki belgesi almaları
gerekmiyor faaliyetlerini İL Trafik Komisyonları ve UKAME Kararları geçerli faaliyetlerini bu kurumların aldığı kararlar doğrultusunda sürdüreceklerdir.
İl içinde Personel ve Öğrenci taşıması yapıyor veya yaptırıyorlarsa, D4 Yetki belgeli taşımacı ile sözleşme yaparak taşıma yaptıramazlar.
Taşıma hattı ve güzergâhı ile ilgili talepler İl İlçe Trafik Komisyonu veya UKAME ler tarafından değerlendirilecek ve olumlu karar sonucunda D4 Yetki belgesi alabilecekler.
Öz mal araçlarıyla ve kendi Yetki belgeleriyle yapmak zorundadırlar.
Sözleşmeli araç çalıştıramazlar.
Burada da karşılarına gene D4 Yetki belgesine 10 araçtan fazla kayıt yapılamayacağı hükmü çıkıyor.
Bu uygulama, bence çok önemlidir.
Bireysel taşımacının hakları korunmuştur.
 Alınan bu kararla mevcut il içi taşımanın arz ve talep dengesine göre şekillenmesi ve kontrolsüz girişin önlenmesi amaçlanmıştır.
İl İçi Taşımalarda yerel yönetimlerin söz sahibi olmaları kargaşa ve düzensizliği önleyecektir.   İl içinde yolcu taşımacılığı yapan yüz binlerce bireysel taşımacılığın müktesep haklarının korunması amaçlanmıştır.

Tarifesiz taşımalar
D4 Yetki Belgesi il içinde yetki belgesinde kayıtlı güzergâhta tarifeli seferlerini aksatmama şartıyla il içinde ve 100 km kadar olan mesafelerde tarifesiz olarak grup taşıma imkânı vermektedir.
Y Belgeleri’nde olmayan bir uygulamaydı. Şimdi bu hak verilmiştir.
Uygulamaya örnekler ile bakarsak İnegöl ile Yenişehir arasında çalışan bir taşıma hattında çalışan bir veya birden fazla minibüs talep olması grup oluşması halinde, Bursa’ya, Gemliğe, Karacabey’e bu grubu götürebilecektir.
Taşımanın amacı ister spor müsabakası için giden seyirciler olsun isterse nişan ve düğün için giden veya dönecek olan
misafirler olsun tek yönlü karşılıklı olması fark etmez.
 Bu taşımalar D4 Yetki belgeli taşımacılar tarafından yapılabilecektir.
Burada B2 ve D2 Taşıma türlerine müdahil olmak varmıdır vardır.
Ancak yurt genelinde her ilde ve ilçede kasabada ve köyde B2 ve D2 Yetki belgeli taşımacı bulmak mümkün değildir.
bulunsa da maliyet açısından aynı yerleşim yerinde ikamet eden taşımacı kadar ucuz olması mümkün değildir.
Burada kamu menfaatinin yolcu menfaatinin gözetildiği yerel taşımacıya destek verildiği düşünülebilir.

Tahditli Plakalar
Bu yerleşim yerinde, tahditli plaka uygulaması varsa, yolcu taşıma hizmetinin şekli,  alınan tahdit ile sınırlıdır.
Yani tehdit’te belirtilen taşıma türü ve şekliyle, uygulama esaslarıyla, belirlenmiştir.
Tehditli plakalar, D4 Yetki belgesine kayıt edilemez ve çalışma alanı D4 Faaliyet alanına giremez.
Bu güne kadar bu tür taşımaların yapılabiliyor olması, bundan sonra yapacağı, anlamını çıkarmaz.

Kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması zorunluluğu.
Bu zaten uygulanması KTK ve Yönetmeliği açısından zorunlu olan bir uygulama
D4 Yetki belgeli taşımacılar zaten semt garajlarından il ve ilçe otogarlardan hareket ediyorlar zaten il Trafik komisyonları tarafından verilen izinler çıkış ve varış noktaları belirmek zorunda.
Küçük yerleşim yerlerinde otogar veya terminal yoksa mahalli idareler bu türde çalışan araçlara bir indirme ve bindirme noktası belirliyor.
Otogar ücretlerinin yüksekliği ve otogarların yerleşim yerinden uzaklığı burada sorun çıkarabiliyor.
İl içi taşıma yapan araçlara otogar ücretlerinin düşük tutulması önemlidir.
Taşımanın yapıldığı yerleşim yerlerinin idari yapısı ölçü olmalıdır. Ücretlerin yüksek olduğu gerekçesiyle şikayetler olmasına rağmen uygulamada sorun çıkacağını zannetmiyorum.


Belgelerinin D4 Yetki belgesine dönüştürülmesinde uygulanacak hükümler.
KTY Geçici hükümleri ve İlgili genelgede değiştirme usulü geçiş süreci ve geçici hükümler açıktır.
Y Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler aşağıda belirtilmiştir.


a) Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.
Denilmektedir. Nedir bu Yönetmelikteki geçici madde;7

 GEÇİCİ MADDE 7- (1) 1.1.2011 tarihinden önce D4 yetki belgesi düzenlenmez.
(2) 01.01.2011 tarihine kadar, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapanlara/yapacaklara valiliklerce verilen/verilecek yetki belgeleriyle ilgili iş ve işlemlere bu Yönetmeliğin yayımından önceki esaslar ve usullerle aynen devam edilir.

Bu hükümlerin D4 Yetki belgesinin dağıtımı başladığı için 1 ve 2 Fıkraların hükmü kalkmıştır.


(3) 01.1.2011 tarihinden önce valiliklerce verilmiş olan yetki belgeleri ve taşıt kartları, bu tarihten itibaren ve söz konusu yetki belgelerinin geçerlilik süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde; bu yetki belgeleri ve eki taşıt kartları geçerlilik süreleri esas alınarak D4 yetki belgesi ve yeni taşıt kartlarıyla ücretsiz olarak değiştirilir ve düzenlenen D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet özmal taşıt kaydedilir…
Değiştirme esnasında ilgililerin talep etmeleri ve yenileme ücreti ödemeleri halinde ise; D4 yetki belgeleri 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.

 Bu fıkrada belirtilen hükümlere ilaveten Y yetki belgesinin bitim süresine bakılmaksızın 31.10.2011 tarihine kadar yenilenmesi durumunda ücret alınmayacağı ve bu tarihten sonra yapılan yenilemelerin ise %90 indirimli olarak uygulanacağı belirtilmektedir.
Yenileme ücretinin ödenmesi durumunda ise beş yıllık D4 Yetki belgesi düzenleneceği açıklanmaktadır.
Ayrıca bir yetki belgesine 10 dan fazla öz mal taşıt kaydedilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.


(4) Valiliklerce verilen yetki belgelerini üçüncü fıkraya uygun olarak değiştirmeyenlerin bu yetki belgeleri sürelerinin bitiminde geçersiz olur.
Y Türü yetki belgeleri geçerlilik süresi içinde müracaat edilmesi durumunda tüm hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenebileceği, yetki belgesi süresinin aşılması durumunda belgenin iptal olacağı ve müktesep hakların kaybolacağı anlaşılmaktadır.


1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.
Y ve FY Yetki belgelerinin değişiminde yazılı müracaat edilmesi hususundadır.
Bakanlık kendi web sitesi üzerinden yayınladığı başvuru formlarını güncelleme gerekçesiyle kaldırmıştır.
Vatandaşa kolaylık olması açısından, bir an önce yayınlayarak vatandaşa kolaylık sağlamalıdır.
 PDF formatlı olan bu formların üzerinde yazmaya açık hale getirmelidir. 
 
2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.
Yetki belgesi talep eden taşımacıyı ilgilendiren bir konu değildir kurumu ilgilendirir.


3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.
Yetki belgesi talep eden taşımacıyı ilgilendiren bir konu değildir kurumu ilgilendirir.


4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıma hattı, güzergâhı, ara duraklarını esas alır ve bunları yetki belgesine kaydeder.
Y Yetki belgesinde kayıtlı taşıtların taşıma hattı ve güzergâh ve ara duraklarının aynen D4 Yetki belgesine geçirileceği ve müktesep hakların aynen aktarılacağı hususuna açıklık getirmektedir.
 
5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıt sayısına bakmaksızın 31.12.2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesine kaydeder. Ancak yetki belgesinde kayıtlı bu taşıtlardan herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşüm yapılması halinde düşümü yapılan taşıtın yerine yetki belgesindeki taşıt sayısı 10 adedin altına düşünceye kadar yeni taşıt ilavesi yapmaz.
Bu madde şirket, kooperatif ve taşıma birliklerini ilgilendirmektedir.
Bir şirket ve kooperatifin yetki belgesine kayıtlı 10 dan fazla taşıtı varsa 2012 Tarihine kadar tüm hakları saklı kalmak kaydıyla faaliyetini sürdürebileceği.
Ancak Y türü yetki belgelerinin 31.10.2011 Tarihine kadar D4 yetki belgesine dönüştürülebileceği belirtilmektedir.
Burada dikkat edilecek husus 31.10.2011 tarihidir.   Tüm Y Türü Yetki belgeleri hak kaybı olmaması için D4
Yetki belgesine araç sayısına bakılmaksızın geçmesi istenmektedir.
2012 den sonra ise yıl içinde mutlaka 10 araca kadar düşüm yapmasının isteneceği anlaşılmaktadır.
Burada Y Türü yetki belgesi ve yenilenen D4 Yetki belgesinin süresi önemli değildir kritik tarih 01.01.2013 tür.
Bu tarihe kadar, araç sayısı, işletme sahibi ve kooperatif için taşıt sayısı 10 olmalıdır.
 Öz mal veya kooperatif ortağı olmak önemli değildir verilen bu süre içinde taşıt yenilemesi yapılamayacaktır.
 Yetki belgesinin altında kayıtlı taşıtın satılması durumunda, taşıt yetki belgesinden düşürülecek yerine taşıt kayıt edilemeyecektir.
Şirketler için de sıkıntı olmasına rağmen taşıt sayılarını düşürebilirler.
Motorlu Yolcu taşıyıcılar kooperatiflerinin durumu ise hakikaten zor.
 Taşıyıcı kooperatiflerin hem üye sayısı ve üyelerinin taşıt sayısı oldukça fazla elli yüz üyeli kooperatifler var.
Bazı kooperatiflerin yetki belgelerine kayıtlı öz mal araçları da var.
Sıkıntının büyüğü burada en önemlisi hangi başkan bu durumda hangi üyesinin düşümünü yapabilir üyelikten çıkarabilir, müktesep hakkını yok kabul edebilir.
Genel kurul kararı gerektirse bile hiçbir yönetim bunu göze alamaz.
 Bu durumda kooperatiflerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri zor görünüyor.
İki tercih yolları var
1- Y Türü yetki belgesine geçişte;  kooperatif adına kayıtlı taşıma hatlarını, kooperatif üyelerinin adına geçirilmesi ve üyelerinin D4 Yetki belgesi almalarını sağlamalarıdır.
Bu durum genel kurul gerektirebilir kooperatif tüzüğüne bakmak lazım.  Yönetim Kurulu Kararıyla mümkün değildir.
Özellikle Öz mal taşıtı olan ve yetki belgesine kayıtlı taşıtı olan kooperatiflerde buna dikkat edilmesi şarttır.
Uygulanabilme açısından KTY ve İlgili genelgeye göre bu mümkündür, mani bir durum yoktur.
Bence yenilemede bu dikkate alınmalıdır, ondan fazla üyeye ve taşıta sahip kooperatiflere önerimdir.
Peki, kooperatif ne yapacak F1 Yetki belgesi alacak ve bu taşımacıların biletini komisyon karşılığı kesecek üyelerine diğer konularda destek olacak veya kendini bir genel kurul kararı ile lav edecektir.
Kooperatifin lav edilmesi için acele edilmemeli belli bir süre bence beklenmelidir.
Duyduğum kadarıyla bazı kooperatifler bu genelgenin kaldırılması hususunda yürütmeyi durdurma davası açtıklarını
öğrenmiş bulunuyorum bakalım hukuk ne karar verecek beklemekte fayda olabilir..

2- Y Türü yetki belgesinin süresi 2012 den sonraya kadar devam edenler için ise bu yılın geçirilmesi kendilerine hak kaybı da getirmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus sadece maddi külfet değildir.
Müktesep hakkın kaybı söz konusudur. Yeniden müracaat edilecektir. İl İlçe trafik komisyonu kararı getirme zorunluluğu vardır.
İptal olan Y Yetki belgesindeki İl Trafik Komisyonu Karalarının Güzergah ve araç sayısı gibi çalışma hakkının iptali söz konusudur. Yeniden müracaat edilmesi durumunda Eski kararların arz ve talep dengesinin korunmasında Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde yapılacak değerlendirmede geçerli olup olmayacağı belirsizdir.
Y Yetki belgelerinin süreleri 2012 ve sonrasında olan taşımacılar için En azından bu yılın Mayıs ayına kadar almaları gereken ciddi bir karardır. Beklemek zarar mı verir? belgemiz iptal mi olur ertelenir mi karar vermek çok zor.

b) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.
Burada KTY yönetmeliğin geçici maddeleriyle çelişen bir durum var!
01.11.2011 Tarihine kadar mı ücret alınmaz.
01.01.2012 Tarihine kadar mı alınmaz.
Y Türü yetki belgesinin bitim tarihi sonuna kadar mı alınmaz.
Benim anladığım kadarıyla 31.10.2011 tarihine kadar alınmayacağı çünkü değişim ve yenilemenin son tarihi 31.10.2011 verilmiş.
Bu tarihten sonra Y Türü yetki belgesi bitim tarihinden önce yapılacak yenilemelerde  %90 indirimli alınabileceği.
Yönetmelikte belirtilmiş genelgeye mi uyacağız yönetmeliğe mi?


c) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.
Taşımacıya verilen Yetki belgesi ücret muafiyeti ve indirim hakkı Acenteciye neden verilmemiş bu da eleştirilecek bir husus.
İkinci konu ise bireysele dönüşen İl içi taşımacıların biletlerini kesecek olan F1 Acentelerini bilet kesme konusunda
sıkıntı bekliyor. Bu sektörde genelde bilet araç içinde hareketten sonra kesildiği için öncede acenteler tarafından kesilen biletlerde sorun yaşanacağını düşünüyorum örnek olarak 60 üyeli bir kooperatifin üyelerinin biletini kooperatif kesiyordu, şimdi ise taşımacı kendi biletini kesme zorunda.  Bu durumda sistemin temelde bireysele dönüştüğü düşünülürse o zaman 60 bireyselci biletlerini F1 Acenteye vermek zorunda Acente kesecek.
Ara durak indirme ve bindirme son durak düşünüldüğünde yüzlerce binlerce milyonlarca biletin acentelere verilmesi zorunluluğunu ortaya çıkıyor.
Yolda bilet kesilememesi ise ayrı bir sorun bu kısıtlama ve yasaklamalar uygulamada büyük sıkıntı doğuracaktır.
İl içi taşıma sistemine bilet kesme ve Acentelik sisteme uymamaktadır, tek zorlayan kurumsallaşmadan bireysele
dönüşülmesidir.
 
ç) Mevcut Y ve FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31.10.2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgeleriyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz. Y ve FY yetki belgesi sahipleri 31.10.2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde yetki belgeleri geçersiz olur.
Bu madde bence Yönetmelikle çelişmektedir.
Y Yetki belgesinin süresinin sonuna kadar kullanılabileceği açıklanıyor.
Diğer taraftan ise 31.10.2010 tarihine kadar yenilemek zorunluluğu getirilmektedir.
Yönetmelikte Yetki belgesi yenileme şartları ve hükümleri Y Yetki belgelerine de aynen uygulanmalıdır.


d) 31.10.2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.
Bu konu en çok eleştirilen konulardan biridir.
11.06.2009 Tarihinde yayınlanan KTY Göre il içi taşımaların serbest bırakılacağı ve uygulamanın 01.01.2011 Tarihinden sonra başlayacağını düşünen bazı meslektaşlarımız ve sektöre yeni giriş yapmak isteyen taşımacılar.
Yatırım yaparak ve hatta borçlanarak araç alanlar oldu, şimdi bu araçlar hiçbir şekilde araçlarını yetki belgesine kayıt ettiremiyorlar Kasım ayına kadar beklemek zorundalar. Bunların Vergi mükellefi olduğu araçlarının borçlarını ödemek zorunda oldukları da dikkate alınmalıdır.
Mağdur edilmişlerdir, bu durumda olan, yüzlerce binlerce kişi bekliyor.
Bence ciddi olarak yetkililerin bu konuya bir çözüm getirmesi lazım.
Y Belgelerinin D4 Dönüştürülmesinde Bölge Müdürlüklerinde yığılma olacağı düşüncesi ve gerekçesiyle alındığını
akla getiren bu kararın sektörün büyüklüğü dikkate alınırsa doğru olduğu uygulamada sektörde faaliyet gösteren işletmelerin dönüşümü pek ciddiye almadıkları KUGM internet sitesinde Ocak ayı sonu itibariyle D4 Yetki belgesi
alanların sayısının 4 Olduğunu gördüğümde açıkçası şaşırdım.
Bir ayda sadece 4 Yetki belgesi dağıtılmış. Müracaat sayısını bilmiyorum ancak konunun sektöre yeteri kadar
duyurulmadığı veya sektörce ciddiye alınmadığını düşündürüyor.

e) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31.10.2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31.12.2011 tarihine kadar gönderirler.
Kurumlar arası bir iştir sektörü öncelikli olarak ilgilendirmiyor.
Ancak yirmi otuz yıllık kararlarla çalışan taşıma hatları ve güzergahlar var Bakanlık kadroları yüz binlerce dosyayı nasıl inceleyecek arşivleyecek, bilgisayara kaydını yapacak bu da ayrı bir sorun.
Kayıp olan dosyaların durumu ne olacak.

Sonuç
Genelge Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde D4 Yetki Belgesi ile ilgili hükümlere açıklık getirmiş olmasına rağmen
Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün en fazla araç ve taşıma kapasitesine sahip olan bu kesiminin konuyla ilgili olarak gerektiği kadar bilgilendirilmediği düşüncesindeyim.
Yayınlanan genelgenin birçok konuya açıklık getirmesine rağmen dikkate alınmadığı veya anlaşılamadığını düşünüyorum.
Bu konuda en önemli eksiğin Meslek odaları, Taşıma Birliklerinin Yolcu Taşımacılığı Motorlu Taşımacılar Kooperatifleri bireysel taşımacıların mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
KUGM geçmiş uygulamalarından da gördüğümüz gibi bu genelgenin ve uygulamalarının da son günde erteleneceği gibi bir beklentinin oluştuğunu görüştüğüm kişilerden ve edindiğim intibalardan söylüyorum.
Bunun en önemli göstergesi ise KUGM-2011-06-YOLCU Genelgesidir. Pişmiş aşa su katmıştır.
İnsanların aklını karıştırmıştır. Bir taraftan Yetki belgesi almaya zorlayacaksınız yönlendireceksiniz, süre vereceksiniz
diğer taraftan 2011 Sonuna kadar Y ve D4 Yetki belgesi denetimlerinin bazı Taşımacıların bazı şartları sağlaması halinde yapılmayacağını yayınlayacaksınız.
 Bu düşünceler ve tereddüt içinde sektör bekliyor.
 En önemli gösterge alınan belge sayısı, Ocak ayı sonu itibariyle 4…
Saygılarımla


Nusret ERTÜRK
TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreterİ

Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11.Ağustos.2010 Saat 15:03
Sayın Nusret Bey ve Değerli turizmciler,
 
Konudan uzaklaşmadan, tekrar yenilemekte yarar görmekteyim, bizler bu platform'da iletişim içerisinde turizm adına sektörle ilgili sıkıntılarımızı, önerilerimizi ve zaman zaman özel mutlu ve acı olayları da paylaşmaktayız. bu nedenledir ki,  birbirimize hitaben kullandığımız tabirler önem kazanmakta ve incitici olmaktan kaçınılmalı diye düşünmekteyim. 
 
Keşke, bakanlık yetkilileri çıkıp, sektörün bekleyen sorunlarına, sahip çıkan ve çözüm üreten tebdirleri alabilseydi ve yollarda tur esnasında ölüm dansı yapmamak adına olaya müdahil olmasak, birbirimizi amaçlanan ötesi yorumlarla, yanlış yargılamalara gitmesek, daha doğru olur diye düşünmekteyim.
 
Nusret bey, sektörel deneyim ve donanımla önemli bir kişisiniz. görüşlerinizi bilirim ve saygı duyarım. özel sohbetlerimiz de olmuştur. taşımacılık konusunda  benim olduğu kadar, kendisinin de hasassiyetini bilmekteyim.
 
Evet, turizm taşımacılığında yanlış giden çok şey vardır, bir an önce yıllardır yaptığımız öneriler de göz önüne aşınarak çözüm bulumalıdır.
 
Ancak, Sayın Nusret bey, sanki bu kararın arkasında biz varız ve bu şekilde çıkmasını biz istemişiz gibi ifade etmektedir ki, bu yanlış bir öngörüdür.altında bizim imzamız olamaz.  böyle bir yönlendirme ve görüş paylaşımı olmamıştır. şahsımız ile ilgili gerçek dışı ve haksız yorumları yanlış bulmaktayım.
 
Görüşümüz şudur ki, Bu tarz bir sınırlama ile seyahat acentalarının günlük tur çıkarabilmesi durma noktasına gelebilir, oldukça sıkıntılıdır.
bir başka gerçek ise, yıllardır sorunlar üs üste binmiştir.
 
Kurucusu olduğumuz derneklere gelince; Rehberlerin eve dönüşünü temin, turizm karayolun taşımacılığının güvenilir olması ve riskileri azaltmak için,  Antalya Turizm Taşımacıları Derneğinin kurulmasına vesile olmamızın bu konuyla ne ilgisi var...
 
Taşımcılıkta bölgesel farklılıkları siz de söylemektesiniz,
 
Hatırlarsanız,  Antalya turizm taşımacılar derneğini,  Rehberlerin adresinde geçiçi kurarken, o günlerde bana İstanbul'da bir dernek var iken, Antalya 'da taşımacıları bir araya getirme adına bir başka derneği kurmamamızı telkin etmekte idiniz,.
 
Ayrıca, sadece iyi niyetle kurucusu olduğumuz bu derneğin 2 dönem başkanlığını yaptığımız iddiası doğru olmadığı gibi, birbirileriyle rekabet etmenin ötesinde sürdürebilir turizm adına  işbirliğinden uzak çalışma yürüten taşımacıları bir araya getirmişsek bunun neresi yanlış...
 
Günah keçisi mi, aramaktasınız... sizin imajınıza uygun değil...
 
''Hangi amaçla hangi beklentiyle bu işe soyundunuz! Ulvi gayeyle! İnsanlık için! ''
 
Şaşırtıcı ve bir o kadar da, oldukça ağır ve haksız söylemler bunlar...
 
Sayın Nusret bey, Yıllardır köşe yazılarımızla ve dost sohbetlerinde veya resmi görevli olarak ziyaretlerimizde sektörün gelişimi ve disiplin altına alınması ve  sorunları bir araya gelerek çözmek adına yaptıklarımız ortada değil mi, öküz altında buzağı arar gibi, yakışıksız bir söylem tercih etmişsiniz...!
 
İlk genel kurulda, dernek başkanı olmam istenilmesine rağmen, taşımacılıkla direk ilişkili olmamam ve taşımacıları bir araya getirmenin dışında bir başka beklentimin olmadığı söylemiş olmama rağmen,( Sayın Sümer Bey ve Siz bu toplantılarda var idiniz ) bana duyulan güven ile kurucusu olduğum ve sadece işleyişine yardımcı olma adına bir aylık süre için geçiçi olarak yönetim kurulunda görev aldığımın bilinmesine rağmen ve Derneğin kurucuları antalyadaki taşımacılar olduğu halde, bu lakırtıyla ne amaçlamaktasınız..!
 
''Lütfen aydınlatın, Neden Turizm Taşımacıları Derneğinden yönetimden ayrıldınız, Sizi dışladılar mı?''
 
bu sorunuz dahi yakışıksız ve bu derneğin bir başkanı ve yönetim kurulu var ve derneğin faaliyetlerini bana değil ilgililere sormanız daha doğru olsa gerekir.
 
Kurucusu olduğumuz bir diger dernek ise, Antalya Turizm Şoförleri Derneğidir ve turizm şoförlerinin durumları ve çalışma koşullarını iyileştirme amaçlı olarak türkiye' de faal olarak bir başkası yoktur.
 
Keşke bir başka kişi veya kurum bu amaçla çalışma yapabilmiş olsaydı, kurucusu ve ilk dönem başkanlığını yapma görevini, karşılık gözetmeden ve katkı koyarak yürüttüm ve 5 yıldır faaliyettedir.
 
Sorunlar orta yerde, tartıştığımız olaya bak, gerçekten komik ötesi bir durum....
 
Ancak, Osman Özbuldu bilmektedir ki, Doğruyu söyleyeni dokuz köy'den kovarlarmış ve ülkemizde sakallıya ve sakallsız'a yaranmak zordur...
 
Sayın Nusret Bey, Daha önce şahsen yaşadığım tur güvenliğinin olmadığı ve ölümle dans ettiğimiz turların sayısı size abartı gelebilir. bir kaç gün önce, şoförümün yorgunluğu ve uyuma ihtiyaçı nedeniyle, programın bir kısmında sürücülüğü ben yapma zorunda kaldım...
 
Bizim amaçımız ve yolumuz böyle biline...
 
Diyorsanız ki, Yollarda telef olanlar karpuz  ve Türk turizm karayolu taşımacığında her şey yolundadır, söylenecek başka söz kalmamış demektir..
 
Saygılarımla,
 
Osman Özbuldu
 
Not. konuyla ilgili olan pek çok görüşümüz internet üzerinden izlenebilir.

Düzenleyen TUREBTÜRKİYE - 10.Mart.2011 Saat 10:55
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11.Ağustos.2010 Saat 15:03
Nusret Bey,merhaba,
 
Bu günübirlik turlar ile ilgili olarak yazdıklarınız gerçekleşirse Istanbuldan Bursaya tur örneğin kısıtlanırsa  bunun ben de doğru olduğunu düşünmüyorum.
Çok uzun yıllardır Istanbul-Bursa günübirlik tur yaptım hiç bir taşımacı arkadaşım ile de şükür hiç bir kaza yaşamadık.
Örneğin Bursa ağzına kadar dolu oluyor haliyle konaklamasız Bursa yapmak en doğrusu.İzmirden Pamukkale de yıllarca yaptık.
Bu seyahat acentalarını ilgilendirir.
Burada herhangi bir kısıtlama olması bizlere yanlış olur.
Osman  Beyin de sizin de yazdıklarınızı yakınen takip ediyorum ve bizleri bilgilendirdiğinize inandım.Sayın Bakanın en son Istanbuldaki bizlerin örneğin benim de davet edilmediğim sektör toplantısında D2 Belgesi konusunda örneğin pek sorunlara vakıf olmadığı bana anlatıldı.Artık ben anlatanların yalancısıyım zira orada değildim.
Sayın Bakan ve Sayın Ulusoy sadece belirli kesimlerle değil her türlü sorunun görüşülmesi gerektiği geniş kesimlerle buluşmalıdır.
 
    Saygılar
Sibel Eronç   
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11.Ağustos.2010 Saat 15:00

Turizm taşımalarına 2010/KUGM-14/YOLCU Genelgesiyle getirilen kısıtlamalar.


Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından 30.07.2010 Tarihinde Yayınlanan 2010/KUGM-14/YOLCU Genelgesinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında D2 ve B2 Yetki belgeleriyle yapılan faaliyetlerin icrasıyla ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gidilmiş, özellikle Turizm Taşımalarında saat ve mesafe kısıtlamasına gidildiği açıklanmıştı.
Bir kere daha hatırlamamızda fayda var.


1- D2 ve B2 Yetki belgesi sahibi işletmelerin bu yetki belgesi eki taşıt belgelerindeki kayıtlı taşıtlarının Yurtiçi turizm taşımacılığı faaliyetlerindeki kullanılması sırasında konaklama tesislerinden hareket saatlerinin en erken 06:00 olarak belirlenmesi.
 
2- D2 ve B2 Yetki belgesine sahip otobüslerle yapılacak günübirlik seferlerde kalkış ve varış noktalarında bulunan yerleşim yerleri arasındaki gidiş dönüş mesafesinin en fazla 400 kilometreyle sınırlandırılması Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından
getirilmiş bulunmaktadır...

Bu genelgeyi de Turgon da aynen yayınlamış ve konu ile ilgili olarak sektörün duyarlı insanlarının konuyla ilgili görüşlerini kinayeli bir üslupla istemiştim.

Bunun da sebebi geçen ay Antalya da meydana gelen turist otobüsü kazasıyla ilgili yazılan haklı haksız yazılar ve eleştirilerin sonucunda böyle bir kararın alındığı düşüncesiydi.
Çünkü başka bir sebebi olamazdı seyahat acentelerinin Turizm taşımacılarının böyle bir talebi yoktu.
İlgililerden aldığım cevaplardan ve konuyla ilgili benimle görüşenlerden bu şikayet ve yaptırım isteği sürecinin işlediğini Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Ulaştırma Bakanlığına böyle bir taleple gidildiğini toplantılar yapıldığını ve konuya taraf olmayanların müdahil olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
Turizm Taşımalarıyla ilgili kararlar alınıyorsa Turizm Taşımacıları neden davet edilmiyorlar Sektör dernekleri neden bu toplantıya toplantılara çağrılmıyorlar. Asıl burada art niyet vardır.
Konuyla ilgili olarak Turgon da yayınlanan cevap niteliği, taşıyan yazılardan bu düşüncemin haklılığım kanıtlandı.
Aslında bu yazıda sadece genelge ile ilgili görüşlerimi ifade etmek istemiştim ancak gördüm ki bazı arkadaşlarımız meslektaşlarımız kararın doğru oldu ile ilgili görüş belirtirken ban ave şahsımla ilgili de yazmışlar. onun için biraz yazı farklı bir yöne gitti okuyucularımdan özür diliyorum.


Bir meslektaşımız tam gün Antalya da akşama kadar tur transfer yaptığımız aracı akşam  Sahilden Mersin Adana ya gönderip göndermediğimizi sormuş.
Evet gönderiyoruz! Hem de binlerce yüzlerce 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve yönetmeliğine uygun olduktan sonra
mani bir durum olmaz. Yolcu taşımacılığı engellenemez.
Kurallara uygun olduğu şekliyle iki şoför ile Yasal istirahat ve Araç kullanma sürelerine riayetle  Vana bile gönderiyoruz.


Bir başka meslektaşımız Sayın Osman ÖZBULDU benim ismimi belirterek neden muallif olduğumu anlayamadığını yazmış. Arada şahsım la ilgili olumlu görüşlerini yazarken de iğneleyici imalar da bulunmuş. Rahatsızlık duymuyorum her fikrine katılacağım her görüşlünü benimseyeceğim diye bir duruşum da yok.
Sayın ÖZBULDU nun Konuyu uzun zamandan beri dile getirdiğini hepimiz biliyoruz. Antalya bölgesinde Turizm taşımalarında sorun olduğunu, İnsanların sigortasız çalıştırıldığını, şoförlerin çalışma saatlerine istirahatlarına dinlenme sürelerine dikkat edilmediğini İşletmeler tarafından köle gibi çalıştırıldıklarını bu nedenle de kazaların olduğunu ve olabileceğini tedbir olarak böyle bir karar alınarak önlenebileceğini belirtmiş.


Haklı olduğu yönler vardır ve söylediklerinin teşhislerinin yazdıklarının  tamamı doğrudur yanlıştır tartışmasına girmek istemiyorum.
 Ancak genelleme yapılması yanlıştır. Tedavi yöntemi önerileri yanlıştır. Sektörün tamamı böyle çalışıyor demek tamamını suçlamak yanlıştır.
“Bu eksiklikler yanlışlar taşıma aracına kısıtlama getirilerek çözülemez”
Bu türde taşımacı varsa ikaz edersiniz, çalıştığı acenteleri uyarırsınız, Bağlı olduğu Ticaret odasına meslek komitesine bildirirsiniz olmaz ise çalışma şartlarında eksiklikleri yanlışları düzeltmez ise  İlgili kurumlara ihbar edersiniz. Hatta Cumhuriyet savcılığına delileriyle suç duyurusunda bulunursunuz.


Sektörde başkan olmak sektör temsilcisi olmak ve hatta vatandaşlık bilinci bunu gerektirir. Genel ifadelerle şikayette bulunmak
kusurları eksikleri yanlışları ilgisi olan olmayan eli kalem tutan, bir çok kişi ifade ediyor.
Sektör temsilcilerinin vizyon ve misyonu farkı olmalı. İsnatta bulunuyorsanız ispat edeceksiniz.
Mağduriyetler üzerinde genelleme yaparak tüm sektörü suçlamayacaksınız.

O zaman ben soruyorum Sayın ÖZBULDU Taşımacı değilsiniz ona rağmen, Antalya Turizm Taşımacıları Derneğinin kurulmasına siz vesile olmadın mı?
 Bir iki dönem başkanlığını yapmadınız mı?
Hangi amaçla hangi beklentiyle bu işe soyundunuz! Ulvi gayeyle! İnsanlık için! Sektörün gelişimi ve disiplin altına alınması tanıtımı için mi? sektörden Antalyalı taşımacılardan talep geldiği için mi? sorunlarını bir araya gelerek çözmek için mi.hangisi?

Görev aldığınız dönemde ne gibi tedbirler aldınız işletmelere ne gibi uyarılarda bulundunuz? Derneğinizin üyesi  eleştiri konusu olan konularda üyeleriniz den kaçını  disiplin kuruluna sevkettiniz? Kaçına uyarı ve disiplin cezası verdiniz?
Görev aldığınız dönemde bu aksaklıkların yanlışların hiç biri yok muydu.?
Hiç kaza olmuyor muydu?
Bu işletmeleri çok iyi tanıyorsunuz, İçlerinden biriydiniz, Neden mani olmadınız olmamasıyla ilgili ne gibi tedbirler aldınız kamu oyu ile paylaştınız.?
Bu güne kadar bu türde çalıştığını delilleriyle ispat ettiğin kaç işletme hakkında Sivil toplum kuruluşu başkanı sektör temsilcisi olarak dernek olarak dava açtın?
 Savcılara suç duyursusunda bulundun.! SSK. BAĞ KURA Şoförler sigortasız olarak çalıştırılıyorlar diye delilleriyle sunmadın.
Lütfen aydınlatın, Neden Turizm Taşımacıları Derneğinden yönetimden ayrıldınız, Sizi dışladılar mı? heman akabinde Turizm Şoförleri Derneğini Kurdunuz.
Bu dernekte mesleğiniz olmamasına ragmen başkan oldunuz. Liyakatlı bir meslektaşımız yokmuydu başkan olacak?
Bu durumu yaşadıklarımızı ve gördüklerim Antalya da sektörün tepkisinden anlamak mümkün ancak ben gene de siz e karşı iyiniyetle bu işlerie soyunduğun düşüncesini muafaza etmek istiyorum.
Bu genelgede üzerine vazife olmamasına rağmen bu işi karıştırdıysan, Antalya ve İstanbul Turizm Taşımacılarını bu toplantıya katılmalarına engel olduysan ve  kararda dahlin varsa iki elim sektör adına yakandadır. Açıkça bu işin arkasında olmadığını belirtirsen beni ikna edersen seni bu konuda  suçlamaktan vaz geçerim.
Aksi takdirde sonuçlanıncaya kadar bu işin peşinisektörüm adına  bırakmam bu tartışma devam eder gider.
Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum…


O yazımda yaptığım kinaye, Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünü nün tamamını suçlayıcı ve turizm sektörüne zarar verecek yazı ve eleştirilerin imza kampanyalarının bakın nelere mal olduğunu ortaya sermekti.
Kişisel olarak kimseye bir husumetim ve ön yargım yoktur.  Sözüm çırak olmadan ustalık taslayanlaradır, her kes işini doğru ve düzgün kuralına göre yapsın.
Eleştirilerim konuya tek cepheden bakıp değerlendirenleredir. “Boğaz dokuz boğumdur dokuz kere düşünde söyle “demişler atalarımız.
Düşünmeden konuşursan yazarsan sonucuna katlanırsın.
Ben sektörüm adına en fazla eleştiri getiren bir kimseyim yazdıklarım söylediklerim ortada,
geçen yıl yazdığım bir yazının bu platformda yayınlanmaması için nasıl çaba sarf edildiğini yayınlanmadığını biliyorum.

Konuyla ve ilgili genelgeyle ilgili görüşlerim açık ve nettir.  
Tüm turizm sektörüne zarar verecektir.


Öncelikli olarak Sonuçları itibariyle telafisi mümkün olmayacak kadar zarar getireceği açık olan bu kararların Turizm Taşımacıları olarak bağlı olduğumuz Bakanlığımıza duyduğumuz güveni sarstığı bu günden sonra alınacak her kararın sektörümüze zarar vereceği endişesini sektör olarak hep birlikte taşımaktayız
 
Turizm ekonomik ve kültürel bir faaliyettir.
Bu genelge ile getirilen müeyyidelerin Turizm Taşımalarında dolayısıyla turizm sektörünün tamamına zarar getireceği açıktır. Genelge getirilen müeyyidelerin uygulanmasının, kontrol ve denetiminin bu güne kadar olduğu gibi bu günden de sonra sağlıklı yapılamayacağı da açıktır.
 
Bu yasaklama kararlarının alınmasında 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin çıkmasından bu güne kadar 7 yıl geçmesine rağmen Bakanlığımızca Turizm sektöründe yolcu taşımacılığı faaliyetinin, nasıl yapıldığının iyi bilinmediği, sektörün çalışma şartları, işleyiş biçiminin iyi anlaşılamadığının bu bilgi eksikliğinin alınan bu karada etken olduğunu düşünüyoruz.


Malumunuz olduğu üzere Turizm taşımalarında grubun oluşmasında tur programında Taşımacının hiçbir dahli yoktur.
Tüm organizasyon Seyahat acentesi tarafından yapılmaktadır.
Turun başlama saati, tur güzergâhı, mola ve dinlenme tesislerinin yeri, mola süresi,  bu güzergâhta gezilecek yerler, seyahat acentesi tarafından belirlenir ve program oluşturulur.
 
Taşımacının hiç bir şekilde müdahil olmadığı ve olamayacağı bir tur talebi ile ilgili olarak Taşımacının yükümlülüğü, istenen tip ve modelde aracı tahsis etmek şoförünü bilgilendirmek, sözleşmesini yapmak, faturasını keserek araca birer nüshasını vermek ve istenen hareket noktasına aracı göndermekten ibarettir.
Gruba tahsis edilen araç tur hareket yerine vardığı andan itibaren Seyahat acentesinin görevlisi ve tur rehberi tarafından yönlendirilmektedir.
Talep varsa, hizmet vardır, yoksa, bu boşluk doldurulur.
 
B2 veya D2 Yetki Belgeli Turizm Taşımacı sadece bu tura tahsis ettiği aracın ve şoförünün 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne uygun Yetki belgeli araç ve mevzuata uygun şoför tahsis etmek Yolcuları’nın emniyetli sürüş ile can ve mal emniyetini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
İçin gerçek sahibi, olan Seyahat acentesi taşımacının işvereni sıfatındadır.
Seyahat Acentesinin alması ve yapması gereken günlük tur ve gezi programın uygun saatlerde ve sürelerde yapılabilmesinin kararını taşımacı veremez. Buna karar verecek seyahat acentesidir.
Seyahat acentesi, turistlerinin, can ve mal emniyetinden, birinci derecede sorumludur.
Seyahat süresince izlenecek, güzergâhta risk varsa, öncelikli olarak seyahat acentesinin bu tedbirleri alması, programını buna göre düzenlemesi, tedbirini alması gerekir.
Biz taşımacı olarak buna uyarız, uymak zorundayız…
Burada da Seyahat acentesi bu şartlara uysun Taşımacı uyar uymak zorundadır.
 
Burada yanlış olan Seyahat acentesini alması gereken tedbirlerin taşıma ayağına kısıtlama getirilerek önlenebileceğinin düşünülmüş olmasıdır.


Oysaki bu genelgede alınan kararda yanlış olan, araca, aracın, çalışma saatlerine ve günlük kullanımına, kısıtlama getirilerek, kazaların azaltılabileceğinin önlenebileceğinin düşünülmesidir..

Olması gereken araca kısıtlama getirmek ticaretini kısıtlamak değil, Tur ve taşıma sırasında can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirleri önceden almak seyahat süresince de, emniyetli ve güvenli sürüş ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve denetimini sağlamaktır. 

Bu kararın sonuçları itibariyle sadece bir bölgeyi ve taşıma şeklini değil, yurt genelinde tüm turizm taşımalarını grup taşımalarında etkili olacaktır.
Genelge yoruma açıktır, denetim elemanları tarafından farklı yorumlanabilir.
Taşıma aracı yolda bağlanabilir, Turun ve gezinin tamamlanması engellenebilir.
Taşıma Kanununda taşımanın engellenemeyeceği hükmü olmasına rağmen
Araçta iki şoför bulunsa bile! 400 km aşan mesafelerde Haftalık tur araçları engellenebilir.
Gerekçe ise başlangıç ve varış noktası arasında 400 km mesafelerin aşıldığı gerekçesiyle Anadolu turlarında bu engelleme yapılabilir.
 
Örnekler isek İstanbul’dan Günübirlik, Bursa Uludağ, Turu, İznik, Bursa, Cumalıkızcık, Mudanya, Bolu Abant Turu, Yedigöller turu, Günübirlik Edirne turu yapılamayacaktır.

İstanbul dan Ankara’ya Safranbolu ya grup götürülemeyecektir.

Alanya’dan Tekirova, Kaş, Demre turu yapılamaz. Pamukkale Turu yapılamaz,
İki Günlük te olsa Kapadokya turu yapılamaz. Side’den Burdur Ağlasun, Isparta turu, Konya turu yapılamaz.


İzmir den Günübirlik Pamukkale, Kuşadası’ndan Afrodisias Pamukkale, Sardis, Alaşehir, Akhisar, Bergama, İzmir, turu yapılamaz.
İzmir den Uludağ a tur İstanbul a tur götürülemez!

Bu örnekleri yurt genelinde çoğaltabiliriz. Bu etki görüleceği gibi yurt genelinde grup taşımalarının tamamını kapsayacaktır.
Genelgede belirtilen kısıtlama kararlarları alınırken Seyahat acentelerini görüşünün alındığını ve genelgenin bu şekliye olur verdiklerini de düşünmüyoruz.
Bu yazdıklarım gerçekleşirse soruyorum kim zarar görecektir?
Taşımacı mı Seyahat acentesi mi?
Tur Rehberi mi?


Bu kararı destekliyorum demek, hiçbir çözüm önerisi sunmandan bu turlar yapılmasın demektir.
Enine boyuna düşünülmeden alınmış bir karardır.

Turizm Taşıması genel bir ifadedir,  Genelge de Yerli yabancı ayrımı yapılmamıştır, Bölge il belirtilmemiştir. Sadece Ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler için alınmış bir karar ise genelgede bu açık değildir.

Ayrıca taşımada yerli yabancı turist ayrımına da sektör olarak karşıyız. Seyahat acenteleri ve faaliyetleriyle ilgili olduğu için programlara kısıtlama getirilmesinde konunun birinci derecede muhatabı Ulaştırma Bakanlığı değildir, olmamalıdır.

Seyahat acenteleri faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklerle düzenleyen kontrol ve denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Meslek örgütü Türsab’dır. Kamu bir takım görev ve yetkilerine Türsab meslek örgütüne devretmiştir.
Bu konudaki engellemeyi kısıtlamayı yapacak olan öncelikli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıdır ve Üyelerine duyuracak olan Türsab’dır.  
 
Biz olaya yolcu taşımacılığı yönünden bakmak durumundayız…

Taşınacak turist grubunun oluşma şekli, milliyeti, gideceği yer, turun başlangıç saati, süresi güzergâhı taşımanın hangi araçla yapılacağı bu mesafeyi bir şoförün yasal sınırlar ve dinlenme süreleri içinde gidip gidemeyeceği bizi yolcu taşımacılığı açısından ilgilendirmektedir.


Karayolu Yolcu taşımacılığı faaliyetlerden olan tarifesiz ve grup taşımaları kapsamında yapılan Turizm Taşımacılığı faaliyet alanın belirlendiği gibi Tarifesiz seferlerdir. Turizm Taşımalarının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve KTY de Karayolu Turizm Taşımaları detaylı olarak belirtilmemiş tarif edilmemiştir. Sadece 1618 sayılı Seyahat acenteleri kanunu kapsamında yapılacak taşımalara atıf vardır.
Bu nedenle turizm taşımaları tarifesiz ve arızi, grup taşımalarından ayrılarak taşıma faaliyetinin bir kısmı şekli ve farklı taşıma türü olarak adlandırılarak saat ve süre kısıtlaması, getirilemez.
 
Sabah 06:00 dan önce grubun yola çıkarılması durumunda kaza olur bu nedenle kısıtlama getirdim demek ve sadece tedbir açısından bu önlemleri aldım demek son derece yanlıştır.

Seyahat özgürlüğü ve kısıtlamalarının örneği totaliter rejimlerde vardır. Şehirlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları vardır.
İstediği aracı çevirir kontrol eder seferden men eder saatlerce bekletir, hesap soramazsın.


Ülkemizde Karayolu Yolcu taşımacılığında kısıtlamalar ancak sıkıyönetim dönemlerinde yapılmış bir uygulama olarak hafızalarımızda kalmıştır. Şehirlere giriş ve şehirler arası seyahatlere bu dönemlerde kısıtlamalar getirilmiş gece saat 24:00 ila sabah 05:00 saatleri arasında şehirlere girişler yasaklanmıştı.
Sıkıyönetim dönemlerinde alınan bu kararlar da can güvenliği nedeniyle alınıyordu.
Maalesef günümüzde terör dolayısıyla zaman, zaman, Güneydoğuda az da olsa bu tür kısıtlamalarına rastlıyoruz.

Karayolu Yolcu taşımacılığı sektörü bu kısıtlamaya bir haklı gerekçe açıkça bulamamaktadır.
Kaza olmasın can ve mal güvenliği için tedbir açısından bu kararı almak genelge yayınlamak manidardır..
06.00 saatinden sonra 400 Km mesafeli bir turizm tur ve taşımasında kaza olmayacağının garantisi,
varmı dır?
Bu karardan sonra azalacağının garantisi varmıdır.?

Şehirlerarası tarifeli seferlerde ve yolcu taşımacılığının hiçbir alt sektöründe uygulaması olmayan bu saat ve süre kısıtlamasının hiçbir mantıklı açıklaması yoktur…
 
Sektörümüz özellikle B2 ve D2 Yetki belgeli taşımacılar son derece rahatsızdır.
Bu kararın revize edilmesini düzeltilmesini değil, tamamen kaldırılmasını talep etmektedirler.

Konuyla ilgili olarak Yurdumuza gelen yabacı turistlerin Karayolu ile taşınmasında karşılaşılan sorunlar vardır, Maalesef üzücü kazlar da olmaktadır.
1618 Sayılı Seyahat acenteleri kanunu kapsamında yapılan turizm taşımalarının transfer ve turların, kontrol ve disiplin altına alınmasında, fayda vardır, alınmalıdır.
İlgili bakanlıklar Seyahat acenteleri Taşımacılar, STK. Kuruluşları bir araya gelerek ortak bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Biz karayolu yolcu taşımacıları olarak bu fikre karşı değiliz.


Karayolu Yolcu taşımacılığına kısıtlama yasaklama getirilerek, genelgede belirtilen uygulamalarla. Tüm bu aksaklıkların, sistemin yanlışlarının düzelebileceğine sektör olarak inanmıyoruz.


Seyahat özgürlüktür, anayasal haktır, süresine mesafesine kısıtlama getirilemez.
Yolcu taşımacılığını hiçbir kolunda böyle bir uygulama yoktur ve uygulanamaz
Trafik kazası oluyor, turistler hayatını kaybediyor gerekçesiyle Yolcu taşımacılığına zaman ve süre kısıtlamaları getirilemez.
Turizm taşımacıları potansiyel suçludurlar kaza yaparlar can ve mal emniyeti kaybına sebep olurlar,
Demektir, ön yargıdır. Turizm Taşımalarında kaza oranları yok denecek kadar azdır. İstatistiklere bile girmez.
Turizm Taşımacıları olarak kanun ve yönetmelikler uygun hareket etmiyorlar sağlıklı bir denetim mekanizması oluşturamadık kısıtlama getirelim yasaklayalım düşüncesi ve anlayışını kabul etmiyoruz..
Turizm Taşımalarına, bu şekilde kısıtlama getirilmesinin dünyada hiçbir ülkede örneği yoktur.
Yanlış bir karardır. genelgenin ucu açıktır dileyen dilediği gibi yorumlayabilir…
 
Şeklinde ifadelerle, sektörümüz eleştiri yapmakta ve genelgede getirilen hükümlerinin tümden kaldırılmasını talep etmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak görüşlerimi ve sektörümün görüşlerini açıkça ifade ettim.
Amacım şahıslarla polemiğe girip kamuoyunu meşgul etmek değildir.
Gerçekleri gözler önüne sermektir.


Nusret ERTÜRK


TTDER Turizm Taşımacıları Derneği
               Danışmanı
TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu
           Genel Sekreteri


Tel: 0.212.291 65 38- 658 32 10 - 658 20 55


Gsm 0 532 317 33 86

Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04.Ağustos.2010 Saat 12:40
Arkadaşlar günaydın,
Turizm'de taşımacılık hizmeti veren firmaların yöneticilerine bir sorum var:
 
Sabah 04'te transfer yaptırdığınız kaptanınızı yine aynı sabah 07' hareketli turlarda Antalya-Anamur-Aydıncık-Erdemli-Mersin yolundan 500 km'lik mesafede tura gönderiyor mu sunuz?
Saygılarımla.
İbrahim Çamkerten
www.transanatolie.com
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03.Ağustos.2010 Saat 23:21
Sayın Nusret Ertürk,
 
Her şeyden önce, konunun kişiselleştirlmesinin yaratacağı bir polemik içinde yer almak istemem ve özellikle Sizi ve türk turizm taşımacılığındaki değerinizi bilen, saygı duyan birisiyim.
 
Benim eleştirim '' Bakın Antalya da yaşanan kazadan sonra koparılan yaygaranın verdiği zararı görün sonucuna katlanın '', sözünüz üzerinedir.
 
İsterseniz birlikte düşünelim; Antalya'da yaşanan ve bir daha olmamasını dilediğim o elim kaza ve sonuçları, sıradan olay gibi görülemeyecek trajik bir olaydır. 
 
Bir dostumuz-meslekdaşımız, bir turizm emekcisi ve ülkemize gelen konuklarımız hayatlarını  yitirilmişler, Yanlış anlamadıysam, siz bu olay ardından acı ile yapılan serzenişleri ve bu kazalara karşı devlet müdahalesi istenilmesini yaygara diye nitelemektesiniz, şaşırtıcı ???
 
Halbuki ben sizin sektörün sorunlarına yaklaşırken, teknik ve mekanik bakışın ötesinde, daha bir insani ve emeğe hak veren yönünüz var diye bilmekteydim.
 
Sayın Nusret Ertürk, yitip giden yaşamların bedeli maddi ölçekle dahi tartışılmaması gerekir.
 
Bizler, Ülkemiz'de Bakan imzalı pek çok kararın aynı bakan tarafından bir başka kararla değiştirildiğini çok yaşadık. dolayısıyla, bakan imzalı bu kararların uygulanabilirliği ayrı bir tartışma konusu iken, katlanılacak sonuçların göreceli olduğu açık değilmidir.
 
Siz de çok iyi bilmektesiniz ki, bu kazaların olmaması için, yıllardır turizm taşımacılığındaki yanlış gidişleri yazılı ve görsel basındaki beyanatlarımızla veya köşe yazılarımızla yada bazı üst seviyedeki bürokratlara sözel ve özel yazılarımızla dile getirmekteyiz. bu konuları sizle pek çok kez görüştük. En son geçen sene Sn Bakan Ertuğrul Günay'ın talimatına rağmen, bürokratlarıyla yaptığımız görüşmelerin sonuçsuz kaldığını da paylaşmış idim.
 
Benim dahi sorguladığım turizm taşımacılığının sorunlarını sorgulayan yerli ve yabancı basın mensuplarının zekice tasarlanmış sorularıyla sürekli muhattap olmaktayız ve ülke menfaatlerini gözetebilmek adına verdiğimiz kendimizle çelişen çabamız bir başka düşündürücü hadisedir.
 
Antalya'da bu kaza oldu, yabancı TV kanalları bu konuya yoğunlaştı, Bizim yöneticilere bir şeyler oldu ve apar topar toplantılar yaptılar, turizm cevresinden görüşler alındı. sanırım, sizin de görüşlerinize başvurmuşlar...
 
Nihayetinde, böyle bir karar çıkmış, bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize !!!
 
Bilmekteyim ki, bu ve benzeri konulara devlet bürokratları mümkün olduğunca müdahil olmayı istememektedir, ancak, sorunlar bu kadar yıkıcı olunca, mecburen devreye girmişlerdir.
 
Bu kararlar uygulanırsa,  sıkıntılar içinde ve çözüm arayışı ya hiç olmayan yada pek zayıf olan turizm sektörün yaşayacağı sorunların artabileceği olasıdır. ancak, en azından dolu dizgin giden kontrolsüz turizm taşımacılığı bir nebze dizginlenecektir. diye dilemekteyim.
 
Bu Genelge ile getirilen müeyyidelerin sonucunun nereye gideceğinin farkında değil, demişsiniz, Turizm sektörünün sıcak hattı olan Antalya'da faaliyet gösteren bir rehber olarak neler olabileceğini geyet iyi bilmekteyim...
 
Belki de olumsuz gidişe, bir olumluluk kazandırır, kim bilir !
 
Kaldı ki, bu kararlara gelinceye kadar,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerın gereği sıkı bir şekilde uygulanabilse idi, belki de alınan bu kararlara ihtiyaç olmayacaktı...
 
Dostlukla,
 
Osman Özbuldu

Düzenleyen TUREBTÜRKİYE - 04.Ağustos.2010 Saat 12:41
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03.Ağustos.2010 Saat 23:21

Sayın Ümit ÖZGÜN

Tüm Yetki belgeli Turizm Taşıma  araçları için geçerlidir.

Konunun biraz daha derinleştirilmesini bekliyorum.
Sayın Osman ÖZBULDU nun şahsıma yaptığı eleştirilerine cevap vereceğim.
Osman Bey açıklayın bu kararın alınmasında dahliniz oldumu?

Osman Bey hala Bu Genelge ile getirilen müeyyidelerin sonucun nereye gideceğinin farkında değil.

Saygılarımla.

Nusret ERTÜRK

Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03.Ağustos.2010 Saat 23:10
NUSRET BEY
KONUYU ANLAMAK İÇİN BİR SORU, BU MADDE HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
NORMAL TURİZM SEYEHAT ACENTALARINA BAĞLI ÇALIŞAN FİRMA ARAÇLARIMI YOKSA NORMAL GENEL BÜTÜN
OTB LER İÇİNMİ GEÇERLİ..
 
SAYGILAR..
NOYA TURİZM
2676
ümit özgün
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.Ağustos.2010 Saat 22:09
 Sevgili Turizmciler,
Hep birlikte yaşadığımız sorunlara öngörülen çözümler yerindeyse neden rahatsızlık duyalım.
1-Yabancı bir tur operatörü yurtdışında charter dahil 1500-1800 Avro'ya sattığı
ve kar ettiği 5800 km'lik, 15 günlük ( 2 günü transfer) Güney-Güney Doğu-Doğu-Karadeniz-İç Anadolu kültür turunu kendi içimizdeki acımasız rekabet sonucu yanılmıyorsam 700 Avro civarında Türkiyedeki operatöre teslim ediyor.
2-O operatör de Rehber yövmiyesinden,otelin kalitesinden, otobüsün maliyetinden, restoranlardan tasarruf ederek biraz  da satışlara ve  extralara güvenerek işin içinden çıkmaya çalışıyor.
3- Taşıyıcı firma çalıştırdığı otobüsü çoğukez şoförlü olarak kiraladığı için karşımıza şoför olarak lmaaşı ve sosyal güvencesi olmayan günlük ekmeğini kazanma sıkıntısı içinde olan günde yapacağı km uzunluğunu bilmeyen,( Pamukkale-Kapadokya, İstanbul-Kapadokya, Antalya-Mersin, Diyarbakır-Mardin-Hasankeyf-Batman-Kurtalan-Bitlis-Tatvan-Van kaptanlığının yanında valiz doldurma-boşaltma işini de yardımcısı olmadan  yapan bir yol arkadaşımız olarak karşımıza çıkıyor.
Bu gerçeği Fransızların dediği gibi Paris Gerçeği olarak herkes biliyor ama yöneticiler bilmezden geliyorlar.Sonra  turizmde öümlerin olduğu,turizmin kalitesinin düştüğü, turist harcamalarının 700 lü dolarlardan kişi başı olarak 400 dolarlara indiği, her şey dahil sisteminin turistle halkın buluşmasını engellediği, turizmin temel amaçlarının ortadan kalktığı,rehberlerin, şoförlerin,otel personelinin köle gibi çalıştırıldıkları yakınmaları her kulağa gidiyor da Kültür ve Turizm Bakanının, Yabancı Tur Operatörünün,Türkiyedeki Tur Operatörünün, Meslek  Kuruluşu başkanlarının, Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun,Sayın Başaran Ulusoy'un bir türlü kulağına gitmiyor.
 
Öneriler:
 
1- Ürün olarak dışarda pazarlanan kültür turlarının Türkiyedeki operasyonu Türkiyedeki turizm personelinin yasal ve insanii hakları çiğnenerek gerçekleştirilmemelidir.Türkiyedeki ilgili kurumlar '' ben paramı kazanıyorum kim sömürülüyorsa sömürülsün bana ne, laissez faire laissez passer ' mantığına izin vermemelidir.
2- Turizm sektöründe çalışan herkesin sosyal güvencesi olmalı,şöförler maaşsız çalıştırılmamalıdır.
3-Turizm sektöründeki maaş ücret sistemi yasal zemine oturtulmalı turizm sektöründeki personel; satış pirimi,bahşiş beklentisi içinde bırakılmamalıdır.
4- Turizm sektöründeki ücretler belirlenirken gerçekçi olunmalı ama belirlenen ücrete uyulup uyulmadığı da denetlenmelidir.
4-Şoförler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar gözönünde tutularak istihdam edilmelidir. Şoföre fazla saat yol yaptırmamalı, süreyi aşan parkurlar ya yeniden düzenlenmeli yada çift şoför çalıştırılmalıdır.Kendi ülkesinde insan hakları savunucusu olanlar Türkiye insanını 3. Dünyada kullandıkları gibi kullanmamalıdır.
5-Taşıyıcı firmalar şoförünü sosyal güvence ile çalıştıran otobüs sahipleri ile sözleşme yapmalıdır.
6- Her şey dahil sistemi ile çalışan kurumlar özel olarak her şey dahil vergisi ödemeli alınan bu vergi ilgili belediye tarafından turizm eğitimi amaçlı projelerde kullanılmalıdır.
İçten saygılarımla.
 
İbrahim Çamkerten
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.Ağustos.2010 Saat 22:09
Merhabalar,
 
Nusret Bey ‘in söylediklerine tamamen katılıyorum. Bunlar önlem olmaktan çok uzak, resmen bu işleri yapmayın bırakın kapatın dükkanları demek…
 
Bodrum çıkışlı günübirlik Efes, Dalyan, Fethiye, Pamukkale gibi turların hepsi gidiş dönüş 400km engeline takılıyor.
Günümüz koşullarında bu turların hepsini konaklamalı satma imkanımız olmadığı hususunda hepimiz hem fikiriz diye düşünüyorum.
Bu durumda masa başında sektörden bir haber alınan bu önlemlerle kaza riskini sıfıra indirdiklerini kabul edelim.
Turlar km engeline takıldığı için tur yok, risk yok…
 
Tabii bu önemlerin yerine, yapılacak turun mesafesine göre ikinci kaptan bulundurulması gibi bir önlem düşünmeyi becerebilmiş olsalardı sanırım hepimizin işi daha kolay olacaktı.
 
ASLI OKTAY
Bodrum Seyahat Ltd Şti
Yalı Beldesi Kızılağaç Mah
Bodrum / MUĞLA
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.Ağustos.2010 Saat 14:08
Sayın Turizm Sektörü'nün Değerli Yöneticileri ve Turist Rehberİ Meslekdaşlarım,
 
Medya manşetlerinde, Türkiye'nin turizm adına tercih edilen dünya'nın önde gelen destinasyonlarından biri olduğunu memnuniyetle izlemekteyiz ve Her birimizin bu hedefte vitrin hazırlanmasına başarılı ve önemli katkısı olduğu tartışmasız takdireşayandır...
 
Ancak, Madalyon'un diğer yüzünde ise, pazar'da yaşanan sert rekabet ve yer yer haksız uygulamalar bizleri rahatsız etmekte ve çileden çıkarabilmekte ve sitem edip, sorumlulara eleştiriler getirmekteyiz...
 
Turizm mutfağının düzenlemesinde yaşanan sıkıntıları bilmekte ve genellikle, çözüm işini bir başkasına bırakmakta, yada bir türlü ortak aklın buluştuğu sektörel birlik olunamadığı için, kimseye eyvallahımız yok deyip, kendi işimizi kendimiz görmekte  değilmiyiz...
 
Bu arada, günler birbirini kovalarken, sorunlar aşılamadığı için kötü rekabet nedeniyle, aramızdan nice dev sektörel tecrübeler ve birikimler göçüp gitmedi mi !!!
 
Benzer sebepler nedeniyle, tur güvenliği ihmal edilmedimi ve yollar'da nice tur araçları kazalar yapmadı mı, turist rehberleri, acente çalışanları, araç şoförleri ve her şeyden önemlisi, biz turizmcilere güvenerek, ülkemize gelen pek çok turist hayatlarını, umutlarını ülkemizde kayıp etmediler mi !!!
 
Şimdi, bir çok konuda yıllardır görüş ve katkılarıyla turizm taşımacılığına omuz vermiş sayın Nusret ERTÜRK'ün  
 
 '' Rehberler odasının Seyahat acentelerinin isteği oldu!
Bakanlıklar arası işbirliği sonucunda bakın ne sonuç cıktı.
Bakın Antalya da yaşanan kazadan sonra koparılan yaygaranın verdiği zararı görün sonucuna katlanın. ''
 
diyerek yaptığı çıkışı pek manidar bulduğumu söylemek isterim...
 
Bir çok turizmci için, koruması ve idame ettirmesi gereken bir ticareti olduğu için turist ekran üzerindeki rakamsal ifade olabilir, ama bu durum, bir turist rehberi için ( turizmde yaşanan olumsuzların sebep olduğu çürümeye maruz kalmamış olanları kast ediyorum !) bir turist yol arkadaşı, temsilcisi olduğu acentası adına konuk ve ülkesi adına kültürel elçidir.
 
Bu durumda, Turist rehberi'nin sorumlulukları farklılaşmakta ve turist bir rakamsal ifade ötesi anlam taşımaktadır...
 
Turist rehberi turizm ve turistle ilgili her türlü tedbiri ısrarla talep etmeli ve gereğini yapmalıdır...
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında D2 ve B2 yetki belgeleriyle yapılan faaliyetlerin icrasıyla ilgili olarak alınan kararlar ve diğer tedbirlerle birlikte yapılacak uygulamalar sektör tarafından savsaklanmadan uygulanırsa, Türk turizmine zarar veren bir sorun olan karayollarındaki tur kazaları asgariye çekilebilir ve sonuç itibariyle, Türk turizmi yarar sağlar...
 
Hal böyle iken, Sayın Nusret ERTÜRK '' Antalya da yaşanan kazadan sonra koparılan yaygaranın verdiği zararı görün sonucuna katlanın.'' sözünü niçin söylemiş, şaşırdım...!
 
Doğru olan bir şey var ki; bu tedbirleri sektör kendi arasında alabilir ve bürokrasiyi bu işin içine almayabilirdik, evet ama ne zaman ve nasıl olacak idi....
 
Bu kadar tahribat olmadan, bu işler hal olabilse idi, doğru olurdu,ancak,  ülkemizde herşey sıkıntıya girince bir yol bulunmakta, değil mi !!!
 
Dostlukla,
 
Osman Özbuldu
 
www.osmanozbuldu.com
 
Bu konudaki daha önceki iletiler...
 
 
Turizm soforleri egitilmeli... 
Turizm şoförlerinin sorunları geç olmadan çözülmeli!
Turizm Şoförleri Sektörün Zencileri mi?
Turizm taşıma sektörü S.O.S veriyor!


Düzenleyen TUREBTÜRKİYE - 02.Ağustos.2010 Saat 14:39
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.Ağustos.2010 Saat 14:07
İşte budur. Size katılıyorum Nusret Bey. Artık gerçekten de hiç kaza olmayacaktır. Alınan kararlar, yapılan düzenlemeler ve bu kararları alıp düzenlemeleri yapanlar nerede yaşıyorlar diye sorarım yıllardır kendi kendime. Lafa gelince Türkiye bir turizm ülkesidir diye söylerler. Ama bu sektörün nasıl ve ne şartlar altında işlediğini bilen veya bilmek isteyen bir kişiye bile rastlamadık yıllardır. İnşallah bu kararlardan sonra bu kazalar kesilir. ( ? )
 
Mahir Karakuş
Yukarı Dön
TURİST REHBERİ Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 02.Haziran.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5343
  Alıntı TURİST REHBERİ Alıntı  GönderCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.Ağustos.2010 Saat 14:07

Değerli Turizm Gönüllüleri


Gözünüz aydın yeni bir çocuğunuz oldu.
Artık bu günden sonra turizm taşımalarında hiç kaza olmayacak! Otobüs Minibüs trafik kazalarıyla karşılaşmayacağız!
Rehberler odasının Seyahat acentelerinin isteği oldu!
Bakanlıklar arası işbirliği sonucunda bakın ne sonuç cıktı.
Bakın Antalya da yaşanan kazadan sonra koparılan yaygaranın verdiği zararı görün sonucuna katlanın.

 


Buyrun okuyun yorumlarınızı bekliyorum.


Nusret ERTÜRK

 


TOF Tüm Otobüscüler Federasyonu
Genel Sekreteri
TTDER Turizm Taşımacıları Derneği
Danışmanı ve Sekreteri


Tel 0.212.2916538-6583210
Fax 0.212.2916512-6583280
gsm 0.532.3173386

Yukarı Dön
 Gönder Gönder Sayfa  12>

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2008 Web Wiz